Side:Dass - Samlede Skrifter 1.djvu/19

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
XII

efter en Viſe, der tillægges Petter Daſs, maa et fortroligere Forhold mellem dem allerede tidlig have fundet Sted.

Efter i nogle Aar at have „konditioneret“ ſom Huslærer, blev Petter Daſs i Slutningen af 1672 eller maaſke i Begyndelſen af 1673[1] ordineret til Preſt, idet han af Preſten i Nesne, der ligeſom Vefſen dengang var et reſiderende Kapellani under Alſtahaug, blev kaldet til perſonel eller Hus-Kapellan. Dette var dog en ſaare ringe Befordring. En ſaadan Kapellans Stilling var dengang ligeſaa uſel ſom en Almueſkolelærers i ſenere Tider. De ſedvanlige Vilkaar var, at Kapellanen ſkulde bo i Preſtens Hus, hvor han foruden Mad og Drikke i Almindelighed nød en aarlig Indtegt af 12 Rigsdaler og — en Støvlehud[2]. „Jeg fik“, ſiger Daſs med et Ordſpil, „et Brød, men uden Smør.“ Han tjente, fortæller han videre, ligeſom Jakob uden Løn. Da han nu ogſaa ſtiftede Familie — han egtede ſtrax efter Udnævnelſen ſin Fæſtemø Margreta Andersdatter — kan vi nok forſtaa, at hans Kaar i disſe Kapellans-Aar har været alt andet end blide, og at hans Ord: „Jeg ſom en anden Bonde arbeided for mit Brød,“ er at tage efter Bogſtaven.

„Mit Embeds Indkomſter var aldrig ſaa god,
At jeg kunde kjøbe en Sko til min Fod
Og Hoſer at ſkjule min’ Hæle“.

Et gudfrygtigt Sind i Forening med et uforanderlig god Humor og en vis Evne til at møde Verden og dens Modgang med Skjemt og Lyſtighed hjalp ham til at bære disſe

  1. Daſs’s egen Opgift er vaklende; ſnart ſiger han, at han var Kapellan „i 17 ſamfulde Aar“ (indtil 18 Mai 1689), „i fulde 17 Aar,“ ſnart „hen ved 16 Aars Tid.“ Hans Biograf Alb. Daſs har „henved 1672.“
  2. Traditionen vil imidlertid vide, at Petter Daſs ſom perſonel Kapellan ikke boede paa Preſtegaarden, men paa Gaarden Mehus, tre Fjerdings Vei derfra.