Side:Dass - Samlede Skrifter 1.djvu/10

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
I.
Petter Daſs’s Levnetsløb.


En af de ældſte, meſt agtede og videſt forgrenede Slegter nordenfjelds i det ſyttende Aarhundredes anden Halvdel bar Navnet Falch. En Jyde Jakob Petersſøn, ſom med Troſkab og Duelighed havde tjent forſkjellige Adelsmænd og til Løn derfor førſt blev Beſtyrer af Giſke Gods og Foged paa Søndmøre, ſiden Lagmand i Trondhjem, egtede i 1587 en norſk Kvinde af denne Æt, Margrete Petersdatter, og ved deres mange Børn — de tog efter en paa den Tid hyppig Skik Navn efter Moderen — kom Slegten op til Nordland.

Lagmandens Søn Peter Falch blev Foged paa Helgeland, giftede ſig med en vis Anna Jonsdatter og boſatte ſig paa den ſtore Gaard Nord-Herø i Alſtahaug. Her fødtes i 1629 hans Datter Maren Falch, Digteren Petter Daſs’s Moder.

Blandt de mange Skotter, der under de kirkelige og borgerlige Uroligheder paa Stuarternes Tid tyede over til Norge, var ogſaa Peter Don Daſs eller Dundas. Hans tidligere Liv er os fuldkommen ubekjendt. Kun ſaameget mindedes i Ætten, at han med ſin Søſter Maria omtrent 1630 forlod ſit Fædreland, ſom der menes, misfornøiet med de kirkelige Forandringer, Kong Karl den førſte ſøgte at