Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/88

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
88

Tapperhed ved at love dem et udødeligt Navn, lo de kun deraf, thi hvad Nytte kunde man vel have af at roſes efter Døden? Alle vare jo lige kloge, altſaa var der ingen Kappelyſt o. ſ. v. Statsmanden mente derfor, at det kunde være nyttigt at faa endel Narre og Dumrianer ind i Landet og heller udføre nogle fornuftige Menneſker, men Nils Klim følte ſig ikke meget ſmigret, da man ſamtidig tilbød ham ſelv Borgerſkab og Indfødsret. Et nyt Land udmærker ſig derved, at alle Menneſker der vare dydige, men ſamtidig mangler ogſaa egentlig al Kultur, Luxus og Skjønhedsſands. Alligevel kan han ikke andet end priſe dette Folks Lykke. Dernæſt kommer et Land, beboet af lutter Philoſopher, men det var et underligt Rige. Af lutter Visdom og dybſindig Spekulation, f. Ex. paa at opdage en Vei til Solen, forſømmer man mere nærliggende Ting, Gaderne i Byen ere kun opfyldte af Svin og Philoſopher, hvilke paafaldende ligne hinanden. Nils Klim kom her i Fare for ſit Liv, thi nogle philoſophiſke Medicinere beſluttede af videnſkabelig Iver at anatomere ham, og han reddede ſig kun ved en af Profesſorinderne, der forelſkede ſig i ham, og med hvem han da flygtede afſted, men da han ikke kunde elſke et Træ, løb han fra hende, ſaa ſnart Anledning gaves. Ogſaa Religionen er meget forſkjellig i Nazars Lande. Et Sted er et Tempel, hvor man tilbeder en Solen helliget Tavle. Enhver, ſom vil have et Embede, maa aflægge Ed paa, at Tavlen forekommer ham aflang. Juſt ſom Nils kommer, bliver en Perſon kagſtrøgen, fordi han har ſagt, at den er firkantet. Nils finder det ſamme, men da han betror det til ſin Vert, ſukker denne og gjør den hemmelige Tilſtaaelſe, at han ſelv er af ſamme Mening, men ikke vover at ſige det af Frygt for Straffen.

Efter Hjemkomſten til Potu indgiver Nils (eller ſom hans Navn nu er blevet: Scabba) ſin Rejſeberetning der trykkes og vækker almindeligt Bifald. Men Forfatteren opnaar ikke, ſaaledes ſom han havde haabet, en høiere