Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/83

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
83

truer en ſtor Rovfugl den nye Planet med Undergang, og da Klim vil forſvare ſig med ſin Baadshage, lykkes det vel at ſaare Fuglen, men ikke at faa Vaabnet løſt fra dennes Legeme. Paa denne Maade kommer han ud af ſin nye aſtronomiſke Bane og daler ned paa den ſtore Planet Nazar. Det er Nat, Klim falder i Søvn og drømmer om Norge, idet det forekommer ham, at han hører Degnen i Fane Kirke[1] ſynge, men da han vaagner, er det en brølende Oxe, ſom han har hørt. I ſin Angſt flygter han op i et Træ, men det var intet heldigt Tilflugtsſted. Menneſkene i hint Land vare nemlig Træer, og det Træ, han havde antaſtet, var ſelve Borgermeſterinden i den nærliggende By. Hun modtog den Forvovne med et drøit Ørefigen og med et Skrig, andre Træer kom til, og Nils førtes for Retten. Men Dommerne vare retfærdige, og Klim blev, uagtet han intet Forſvar kunde føre, frifunden for Inſtitiens Tiltale. Efterat Nils havde lært Sproget, erfarede han, at Byen hedte Keba og var den næſtſtørſte Stad i Fyrſtendømmet Potu. Fyrſten, der reſiderede i en By, ligeledes af Navnet Potu, lod nu Nils indſætte i Kebas lærde Skole, men han høſter ingen Laurbær. Han har viſtnok en hurtig Fatteevne, men juſt dette anſees her ſom en ſtor Lyde, da Dybſindighed og Eftertanke er det eneſte, hvorpaa man i Potu ſætter Pris Man finder ham uſkikket til enhver høiere Stilling og kun værdig til at blive Hofløber, hvortil da ogſaa hans lange Ben giver ham et ſtort Fortrin for de langſomme Træer. Han anſættes ſom ſaadan og faar potuanſk Dragt (med falſke Grene, medens hans norſke Dragt ophænges i et Muſeum). I Løbet af et Par Aar traver han Landet rundt ſom Brevdrager og erhverver ſig derved et nøjagtigt Kjendſkab til alle dets Forhold.

  1. Fane ligger i Nærheden af Bergen. Holberg har viſt været vel kjendt der. Hans Moder var ogſaa Præſtedatter fra Fane.