Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/73

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
73

Holberg blev ſaaledes vor førſte egentlige hiſtoriſke Fortæller i Modersmaalet.

Og han fortalte med ſtort Meſterſkab. Førſt og fremſt forſtod han, hvad mange Hiſtorikere ikke have Evnen til, nemlig udaf det hiſtoriſke Stof at udvælge netop det, der giver det rette Billede og den ſande Belysning af de Tidsaldre eller Begivenheder, der ſkulle ſkildres. Det var aldrig hans Henſigt at ſamle ſammen den hele Stofmasſe og ængſtelig opſpore ethvert Vidnesbyrd om Fortiden for at blive, hvad dog ingen Hiſtoriker bliver, — fuldſtændig og udtømmende. Nei, han udfandt med ſit klare Blik det, hvorpaa det for hans Øiemed egentlig kom an, og lod det øvrige ligge ſom overflødigt. Herfor har han tildels ſelv gjort Rede i Fortalen til det tredie Bind, ſin „Betænkning“, ſom han kalder den, hvilken endnu er højſt lærerig at læſe.

Dernæſt maatte, hvad man paa Forhaand kan vide, Holbergs eiendommelige Lune og Evne til at gjøre alt, hvad der flød fra hans Pen, tiltrækkende, behageligt og fængſlende, ogſaa komme hans Hiſtorie tilgode. Den blev ikke alene modtagen med ſtor Begjærlighed af Samtiden og uagtet ſin Vidtløftighed gjentagne Gange oplagt, men den vedblev gjennem flere Menneſkealdre at være den meſt læſte Fremſtilling af Emnet.

Lærd Hiſtoriker kan Holberg derimod ikke egentlig kaldes, og om han havde været det, vilde hans ſtore Verker i dette Fag viſtnok aldrig have ſeet Lyſet. Selv med hans overordentlige Lethed i Frembringelſen vilde det nemlig ikke have ladet ſig gjøre kritiſk at gjennemgaa og betragte alle Kilder og drøfte hele det Materiale, hvoraf et Lands Hiſtorie fra Hedenold og ned til Samtiden fremgaar. Herpaa indlod han ſig heller ikke. Han beſad viſtnok megen og udbredt Læsning, og han beſtræbte ſig for den ſenere Tids Vedkommende ogſaa ivrig for at komme i Beſiddelſe af Haandſkrifter, ſom i ikke lidet Antal „commnuniceredes“ ham af Tidens mange private Samlere, men Benyttelſen af alle disſe Ting ſkede