Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/7

From Wikikilden
Jump to navigation Jump to search
Denne siden er korrekturlest
II.
Holbergs Ungdom.


Ludvig Holberg er født i Bergen 1684. Man lagde i de Dage ingen videre Vegt paa Fødſelsdage, og Holberg vidſte ſelv ikke ſaa nøie, naar han var født, ja var ikke engang rigtig vis paa Aaret. Førſt i vor Tid har en endnu levende Mand, Provſt J. F. Lampe, opdaget, at hans Fødſelsdag var den 3die December. Det Hus, hvori han ſaa Dagens Lys, er forlængſt forſvundet, men man kjender Beliggenheden, og Bergenſerne har derfor opkaldt en aaben Plads eller „Almenning“ i Nærheden efter ſit berømteſte Byesbarn. Ved Tohundresaarsfeſten blev ogſaa et prægtigt Monument over ham afſløret i hans Fødeby.

Hans Fader, Chriſtian Nilſen Holberg, var en mærkelig Mand og kunde fortjene en Plads i Norges Hiſtorie, ſelv om han ikke havde havt en berømt Søn. Denne Mands Navn er nemlig knyttet til nogle af den nyere, norſke Hærs førſte Heltebedrifter. Det var netop i det ſyttende Aarhundrede, at Nordmændene efter meget lange Tiders Forløb gjenvandt den krigerſke Ære, der var begyndt at hendø allerede kort efter Middelalderens Borgerkrige og ganſke var forſvunden i den nordiſke Unions Dage, da de Danſke roſte ſig af at kunne indtage Norge med to Skibe og tre hundrede Mand. I Syvaarskrigen og i Kalmarkrigen havde det ſtaaet ſlet til, og flere Gange var det hændt, at Veſtlandsbønderne, naar man forſøgte at jage dem i Marken, havde rømt ſin Vei i