Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/39

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
39

ærbar og værdig i ſin Optræden. Han er forlovet med Dorothea, „Stadsmø“ (det vil i Nutidens Sprog omtrent ſige en Stilling lidt over en Husjomfrus) hos Byfogden i Aars (Aarhus) i Jylland, og agter at aflægge ſin Fæſtemo et Beſøg. En ſaadan Reiſe, der nu tilendebringes i ganſke faa Timer, var dengang ingenlunde nogen let Sag, og det er førſt efter ſtore Forberedelſer, at han, ledſaget af ſin Skriver og Handelsbetjent Peder Ruus kommer afſted paa en Jagt og ſeiler afſted. Paa Vejen faar han haardt Veir og lider Skibbrud paa den lille Ø Anholt i Kattegat, med hvis Befolkning han endog kommer i Krig, og hvor han tilſidſt bliver fangen. Forholdene paa Anholt, hvor Holberg maaſke ſelv har været i land paa en af ſine Ungdomsreiſer fra eller til ſit Fødeland, ſkildres med ſtor Udførlighed; man gjør Bekjendtſkab med Fogden, Øens fornemſte Mand, hans Hustru, Datteren Nille, Fuldmægtigen Chriſten Stork, Barberen Jens Blok, der i Krigen mod Paars optræder ſom General, Spaakjærringen gamle Gunnild, Marthe Kolletøs o. ſ. v. Jomfru Nille forelſker ſig i Peder Paars, og af hende udruſtes han til at flygte bort fra Øen, men idet han benytter ſig heraf, lader han troløs nok hende ſelv blive tilbage og ſejler til Jylland. Men hans Mandſkab tager feil af Kurſen og kommer til en anden By iſtedenfor til „Aars“, og Lykken er dem atter ugunſtig. Efter et Slagsmaal i et Vertshus kommer Reiſeſelſkabet i Arreſt, og da endel Borgere af Nidkjærhed for ſin Standsfælle Paars’s Ære ville befri dem med Magt, gaar det endnu værre, thi Peder Ruus underretter Magiſtraten om, at hans Husbond har en langt høiere Plads i Samfundet end ſom ſaa, thi han er General og har ført Krig paa Anholt. Dette leder til, at baade han og Principalen kommer i Daarekiſten. Fra en anden Haand modtager imidlertid Magiſtraten et Brev, ſom bringer den til at tro, at der kanſke nok er noget i, at Paars var den fornemme Krigsmand, og nu lader man ham og Ruus med ſtor Pragt og Ære ledſage ud af Staden.