Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/40

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
40

Endnu engang hjemſøges Paars af Ulykken, han og Ruus hverves nemlig til Soldater, men løslades atter, rigtignok fuldſtændig udplyndrede, og de kunne da omſider, om end næſten nøgne, begive ſig til „Aars“.

Paars er, ſom man vil have ſeet, kun en jevn Spidsborger, Ruus ligger endnu lavere, og Perſonerne hæve ſig i det Hele ikke op over det allertarveligſte Maal. Men hvad der gjør disſe taabelige og hverdagslige Perſoners Skjebne ſaa utrolig komiſk, er dette, at de af Digteren behandles ſom Helte, og at de gamle græſke og romerſke Guder og Gudinder indføres i Fortællingen og gribe ind i Begivenhedernes Gang, og at disſe berettes os med en Værdighed og i en Stil, der ſvarer hertil. Skibbrudet ſkyldes ſaaledes Gudinden for Avind, der umulig kan taale, at Paars lykkelig og glad ſkal omfavne ſin Fæſtemø, og ſom derfor ſætter Vindens Gud, Æolus, i Bevægelſe mod ham, hvorimod Kjærlighedsgudinden Venus antager ſig hans Sag og ved Henvendelſe til Havguden Neptunus redder hans Liv. Venus er det ogſaa, ſom ſiden aabenbarer ſig for ham og bevirker, at han, tro mod Dorothea, viſer ſig utaknemlig mod Nille.

Herved faar Digtet tillige den Betydning, at det bliver en Parodi paa de gamle Digtere Homer og Virgil. Digtet er ogſaa helt igjennem forſynet med Citater af de nævnte og af andre gamle Digtere, der for Kjendere tidt ere ubetalelig morſomme. Man kan derfor, om man vil, nok ſige, at der til fuld Forſtaaelſe af Peder Paars udkræves klasſiſk Dannelſe og det en grundig. Men dette er dog tilſidſt det underordnede, Hovedſagen er og bliver, at Digteren har givet os en udødelig Skildring af ſin Samtids Svagheder, dens moralſke Brøſt, ſnevre Syn og forvrængte Opfatning. Ingen undgaar ſin Revſelſe, ligefra de Høilærde paa Univerſitetet, der disputere om Pavens Skjæg ſom om de høieſte og alvorligſte Spørgsmaal, og til Borgerne i Jylland, der ræſonnere over, at det danſke Sprog nærmer ſig ſin Undergang, fordi man ſkriver franco uden paa