Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/3

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
I.
Indledning.

Vi leve i en Tid, da det bliver mere og mere almindeligt at reiſe Monumenter og at feire Jubelfeſte. Hvert Øieblik mindes vi om, at nu er det hundrede, halvhundrede eller endog kun fem og tyve Aar, ſiden den eller den Inſtitution blev til, ſaa og ſaa lang Tid er forløben, ſiden den eller hin Begivenhed fandt Sted, det er nu ſaa og ſaa længe, ſiden den eller den Mand betraadte Forfatterbanen, udnævntes til ſit førſte Embede o. ſ. v. Ofte kan man ikke værge ſig for den Tanke, at ſaadan Stads maaſke gaar vel hyppigt paa, at der ofte gjøres mere Væſen baade af Begivenheder og Perſoner, end de egentlig fortjente, og at det nok kunde være et Spørgsmaal, om det, man feſtlig erindrer, netop er det, ſom havde ſtørſt Krav paa at blive det. Mangengang hænder det ogſaa, at der ligger Partiberegninger og Sidehenſyn bag ved ſaadanne Tilſtelninger, og at de, ſom drive paa at faa dem iſtand mere tænke paa ſig ſelv og egne Interesſer end paa den eller det, ſom forherliges gjennem Taler, Sang eller Kunſtverker.

Men, dengang vi for kort Tid ſiden, den 3die December 1884, holdt en Feſt i Anledning af, at to hundrede Aar vare forløbne ſiden Ludvig Holbergs Fødſel, da var der ingen, ſom ikke følte, at vi ſkyldte ham en Tak og Ære, ſom ingen af de Forfattere, der have ſkrevet i vort Modersmaal. Ingen har nemlig i den Grad ſom han baade udviklet vort Sprog og udvidet vort Folks