Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/101

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
IX.
Holbergs gamle Dage.


Chriſtian VI. døde den 6te Auguſt 1746, og hans Søn og Eftermand Frederik V. var, ſom bekjendt, ſin Fader ſaa ulig ſom vel muligt. Pietismens Herredømme i Danmark var forbi, og flere af de Mænd, der havde havt meſt at ſige under den forrige Regjering, tabte ſtrax ſin Indflydelſe. For at nævne et Exempel, Pontoppidan blev, neppe ganſke efter eget Ønſke, ſendt til Bergen ſom Biſkop allerede 1747.[1]

Holberg glædede ſig ved dette Thronſkifte og har givet ſine Følelſer Luft bl. A. ogſaa gjennem en Udtalelſe, der har været overſeet af hans Biograſer. Det er i Forordet til en ſamme Aar udgiven Overſættelſe af den græſke Hiſtorieſkriver Herodian (Fortæller af den romerſke Keiſerhiſtorie fra Marcus Aurelius til Gordian III), hvor det bl. A. heder: „Ligeſom jeg tilforn haver ſtedſe ønſket at være 10 Aar ældre, ſaa ønſker jeg nu at være 10 Aar yngre, thi E. Maj.s livſalige Regimente haver ſaaledes charmeret mig og alle oprigtige Underſaattere, at vi alle have faaet ligeſom nyt Liv og nye Kræfter,“ hvorefter han fortſætter med at minde om den bekjendte Anekdote om Frederik II. af Danmark og Norge („Nu er Kongen ikke hjemme“ — „Nu er Kongen kommen hjem igjen“), „hvem E. M. priſeligen imiterer.“ Det var en temmelig ligefrem Maade at ſige ſin Mening.

  1. Cfr. Kirkehiſtoriſke Samlinger, 3. R. II. S. 570.