Side:Columbus og Amerikas opdagelse.djvu/45

Fra Wikikilden
Hopp til: navigasjon, søk
Denne siden er korrekturlest

35

COLUMBUS I PORTUGAL. TOSCANELLI.

Undre dig ikke over, at jeg kalder de Steder vestlige, hvor Krydderierne er, medens de sædvanligt siges at være i Øst; thi naar man stadig seiler mod Vest, vil man naa disse Steder ad Jordens nedre Side, men hvis man gaar over Land ad den øvre Vei, vil man altid finde dem i Øst. De rette Linjer efter Længden paa Kartet betegner Afstand fra Øst til Vest, medens Tværlinjerne viser Afstand fra Syd til Nord. Jeg har aftegnet paa Kartet mange Steder, til hvilke I kan komme, til bedre Underretning for Sømænd i Tilfælde af vexlende Vinde, dels ogsaa forat de kan vise Indbyggerne, at man har nogen Kundskab om deres Lande, hvilket vist vil glæde dem. Det siges, at paa Øerne bor kun Kjøbmænd. Saa stort er Antallet af Sømænd med deres Varer, at i hele den øvrige Verden er der ikke saa mange som i den berømte Havn Zaitun; aarlig afgaar 100 store Skibe, ladede med Peber, foruden andre Skibe med andenslags Krydderier. Hint Land er folksomt og rigt, det har en Mængde Provinser og utallige Byer og staar under en Fyrste, som kaldes Gran-kan, hvilket betyder Kongernes Konge. Hans Sæde er mest i Provinsen Katay. Hans Forfædre ønskede for to Hundrede Aar siden at træde i Forbindelse med de Kristne og sendte Bud til Paven efter Lærde, at de maatte blive oplyst i Troen; men de, som blev sendte, mødte Hindringer paa Veien og vendte tilbage. Ogsaa paa Pave Eugenius’s Tid kom der en Mand til Eugenius,[1] som bekræftede deres store Velvilje mod de Kristne, og ham har jeg selv talt med om mange Ting: om Størrelsen af de kongelige Paladser, om Flodernes Bredde og vidunderlige Længde, og om Mængden af Byer ved Flodbredderne, som at ved en Flod laa 200 Byer og over Floden gik lange Marmorbroer, prydede med Støtter. Dette Land er værd at besøges af Latinerne, ikke blot fordi store Skatte kan vindes derfra — Guld, Sølv og alleslags Ædelstene og Krydderier —, men ogsaa paa Grund af dets lærde Mænd, Filosofer og Astrologer, og for at erfare, hvor dygtigt dette mægtige og store Land styres og dets Krige føres. Dette er et kort Svar paa Dit Spørgs-

  1. Den venetianske Kjøbmand Nicolo Conti, som over Bagdad og Ormuz reiste tilsøs til Malabarkysten, derfra vandrede gjennem Halvøen Dekan, seilede til Ceylon og Sumatra, reiste opad Ganges og trængte over Ava gjennem Bagindien og naaede ligetil Sundaeerne (Store- og Lille-Java m. fl.) for at tage hjem over Socotra og det røde Hav til Kairo. Han kom til Florents omkr. 1440 og opsøgte her Paven for at faa Syndsforladelse, da han underveis for at redde sit Liv havde gjort sig til Muhamedaner.