Side:Columbus og Amerikas opdagelse.djvu/43

Fra Wikikilden
Jump to navigation Jump to search
Denne siden er korrekturlest

33

COLUMBUS I PORTUGAL. TOSCANELLLI

døde i Mai 1482 og han har vexlet Breve med Columbus, bliver det meget sandsynligt, at Columbus allerede nogle Aar forud har lært hans Brev at kjende, — altsaa ved 1478—79. Sikkert er det, at han blev grebet af det store i Toscanelli’s Idé og satte sig i Hovedet, at han vilde gjøre denne Idé til Virkelighed; han skrev om dette til Toscanelli et (tabt) Brev, som han gjennem en i Lissabon bosat Florentiner, Lorenzo Giraldi, sendte til Florents. Toscanelli sendte ham til Svar sit tidligere Brev til Martinez og sit Søkart, ledsaget af følgende Brev (kun bevaret i Copi hos Las Casas og Fernando Colon):

»Paulus Fysikeren hilser Christofer Columbus. Jeg erfarer Eders store og ædle Ønske at reise til selve det Sted, hvor Krydderierne gror; derfor vil jeg til Svar paa Eders Brev sende et Brev, som jeg for en Tid siden[1] før de kastiliske Krige, sendte til en Ven, en Mand ved den ædle Konge af Portugals Hof, til Svar paa et andet, som han efter Hans Høiheds Ønske skrev til mig om den Sag; og jeg sender Eder et andet Søkart af samme Art som det, jeg sendte ham, hvorved Eders Ønske vil blive tilfredsstillet. Copien af mit Brev lyder saaledes« (hvorpaa det ældre Brev følger).

Uet ældre Brev, som er gjenfundet i Columbus’s egen Afskrift paa Latin, skal ogsaa gjengives her paa Grund af dets Betydning. »Fysikeren Paulus sender Kanniken Fernando Martinez i Lissabon sin Hilsen. Det har glædet mig at hore om din fortrolige Omgang med den ædle og berømte Konge. Jeg har allerede før talt til Dig om en kortere Vei over Oceanet til Krydderistederne end den, som I forsøger over Guinea. Kongen ønsker nu af mig en tydeligere Forklaring, saa at ogsaa de mindre kyndige kan forstaa denne Vei. Skjønt jeg indser, at dette [bedst] kan bevises af Jordens Kugleform, har jeg dog besluttet at forklare det paa et Søkart. Jeg sender altsaa Hs. Maj. et Kart, tegnet med mine egne Hænder, hvorpaa er afbildet først Eders Øer og Kyster, hvorfra Reisen maa gaa lige mod Vest, derpaa de Steder, som man maa passere, med Oplysninger om, hvor langt fra Nordpolen og Æquator I maa styre og hvor mange Mil I maa fare for at naa til de Steder, som indeholder den største Mængde Krydder og Ædelstene.

  1. Afskriften hos Fernando Colon har i den italienske Udgave »for nogle Dage siden« (alquanti giorni fa), hvilket lidet passer til det efterfølgende »før de kastiliske Krige«, d. e. Aarene 1474—79; Las Casas har det rigtigere »for nogen Tid siden« (há dias), hvilket vel er det samme som »for nogle Aar siden«.

Christofer Columbus. 3