Side:Columbus og Amerikas opdagelse.djvu/37

Fra Wikikilden
Hopp til: navigasjon, søk
Denne siden er korrekturlest

27

COLUMBUS’S UNGDOM OG TIDLIGSTE SØREISER.

og det, som man kalder den nordlige Vei, det vil sige England, og jeg har været i Guinea«.

Genua i det 16de Aarhundrede. Efter Braun, Theatrum urbium.

Dette er vistnok de længste Reiser, som kunde falde i Genueseres Lod, thi deres Farter gik dels mod Øst over Middelhavet til Orienten, dels i Vest gjennem Gibraltarstrædet til Portugal, dels videre mod Nord til Frankrige, Flandern og England. Lidt nærmere Oplysninger om Columbus’s Søreiser faar vi dog hist og her af hans Dagbøger og Breve. Vi ser saaledes, at han har seilet langs Sicilien og seet Etna og at han har været paa Øen Chios ved Lilleasien, hvor Genueserne havde et Faktori. Han har endvidere selv i 1495 fortalt, hvorledes han engang, da han var i Tjeneste hos Kong René (i Provence † 1480), blev sendt med et Skib til Tunis for at bemægtige sig et fiendtligt Skib La Fernandina; men da han seilede forbi Sardinien og fik vide, at La Fernandina var beskyttet af tre andre Skibe, vilde hans Mandskab tvinge