Side:Columbus og Amerikas opdagelse.djvu/33

Fra Wikikilden
Hopp til: navigasjon, søk
Denne siden er korrekturlest
IV.
COLUMBUS’S UNGDOM OG TIDLIGSTE SØREISER.

Ligesom Grækerne stredes om, hvilken af de syv joniske Byer havde den Ære at være Homer’s Fødested, saaledes har man i nyere Tid forsøgt at hævde som Columbus’s Fødested ikke blot en Række Smaabyer om Genua (Pradello, Cuccaro, Cogoleto Savona, Nervi, Albissola, Bogliasco, Cosseria, Finali og Oneglia), men man har ogsaa henført det til Piacenza, til Corsica (Calvi), ja endog til England. Columbus’s Søn og Biograf Fernando Colon er paa en vis Maade Skyld deri, thi han har med Vilje holdt sin Faders Oprindelse i Dunkelhed for at kunne paastaa, at han var af en adelig genuesisk Familie, oprindelig fra Piacenza, som havde frembragt »flere Admiraler«, ja han citerer endog et angiveligt Brev fra Faderen, hvori denne skal have sagt: »jeg er ikke den første Admiral i min Familie«. Italienske Lokalhistorikere har derfor i flere Aarhundreder været ivrigt paafærde med at sikre sin By den berømte Opdager, og overalt hvor det temmelig sædvanlige Navn »Colombo« forekommer, kan man være sikker paa, at Prætensioner ere reiste. Det nyeste Paafund er Calvi paa Corsica, fremført af Franskmænd, som vilde gjøre Columbus til sin Landsmand, — fordi Corsica nu er fransk —, og den forledede den forrige franske Præsident Grévy til et uheldigt Dekret om at reise Columbus et Mindesmærke i denne hans »Fødeby« —;