Side:Columbus og Amerikas opdagelse.djvu/11

Fra Wikikilden
Hopp til: navigasjon, søk
Denne siden er korrekturlest
I.
INDLEDNING. JORDDENS KUGLEFORM.

Den 3die August 1492 — iaar for 400 Aar siden — seilede tre spanske Skibe under Genueseren Christofer Columbus fra Havnen Palos i det sydvestlige Spanien ud i det aabne Ocean for at forsøge at naa, hvad ingen tidligere havde vovet, tvers over Atlanerhavet til det østlige Asien ad en vetlig Vei. Forsøger lykkede — ialfald delvis — og blev Begyndelsen til til Opdagelsen af den »nye Verden«. Men det blev mere; thi den dristige Genueser Seilads lærte Europæerne at færdes paa det aabne Verdenshav og har ført dem stadig videre fremad til at opdage nye Lande, til at udforkse hele den beboede Jordklade. Vi feire derfor med Rette denne Begivenhed som en Indledning til den nyere Tids Histore, og Christofer Columbus som den centrale Figur i de store Opdagelsers Historie. Thi vistnok vare Portugisernes Opdagelser begyndt før Columbus, og han har lært af dem; men Portugisernes Reiser bleve dig stadig kun Kystseilads, og de havde dog tidligere Anvisninger at gaa efter, naar de fulgte Afrikakystens Krumninger for at naa til Indien; Columbus derimod brød med det sædvanlige og stillede sig det bestemte Maal at søge tvers over Atlanterhavet, og dette forstod han at fuldføre, om det end deraf fremkom et Resultat, som hverken han selv eller hans Samtid forstod.

For den nyere Tid staar han som den »nye Verdens«, »Amerikas« Opdager, og det er naturligvis tigtigtø men man faar ikke glemme,

Christofer Columbus. I