Side:Breve fra Kongo.djvu/83

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


af Helten, som holdt sit kummerlige Indtog i Stanleyville. Skrædderen stod flad og flatt igjen.

*

Hermed er vi naaet til Grænsen af de tilladelige Midler til Arbeidspligtens Opfyldelse; det er i Love og Instruktioner absolut forbudt under strenge Straffe at tilføie de Indfødte nogen Molest eller at gjøre nogensomhelst Skade paa Landsbyens Huse, Haver og Jorder; det er ligeledes foreskrevet, at Soldater kun kan udsendes under en hvid Mands Kommando og Ansvar.

Intet kunde heller være mere taabeligt, end om Staten vilde søge at gjennemføre sine Bud ved forsætlig Mishandling og Forfølgning af de Indfødte, den vilde kun opnaa at for spilde disses Tillid og formindske Landets Befolkning. Det vilde jo være en Røverpolitik for Dagen og aldeles i Strid med Stens Opgave. Med Dokumenterne i Haanden kan man da ogsaa trygt afvise enhver Anklage og Mistænkeliggjørelse i den Retning som aldeles ugrundet.

Men de hvide Smaachefer, spredte udover det uhyre Terrotorium, hvorledes er det med