Side:Breve fra Kongo.djvu/126

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


okkupere sit Terræn, det er gjort med en Raskhed, en Dygtighed og et Mod, som al Verden har beundret, — men til at stelle med de Indfødte i Fredens Tider, forbedre deres Kaar og virke i Civilisationens Tjeneste, saa maa man undersøge Resultaterne af de sidste ti Aars Styre, man maa tage Situationen idag og paa den bygge sin Kritik.

*

Det er meget muligt, at Staten ikke altid har været heldig i Valget af Tjenestemænd; unge Mænd kommer ud som Chefer for Stationer med store Omraader; de har været vant til lidet, og de er pludseligt sat over meget; og de har et stort Ansvar og et meget vanskeligt Arbeide; den nødvendige Ro og Takt, Taalmodighed og Menneskekundskab den faderlige Mildhed med Mands Vilje og Bestemthed, som skal til overfor den mangengang fuldstændig vilde Befolkning, er jo ikke Egenskaber, som man let finder forenede; ja Fuldkommenheden er vel endog meget vanskelig at opdrive; og dog maa det siges, at der rundt om paa Statens ca. 220 Stationer sidder en Mængde meget dygtige