Side:Breve fra Kongo.djvu/124

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Klagen videre til Rigsadvokaten, og hvis Klagen var grundet, vilde Guvernøren blive dømt som Forbrydelsens Ophavsmand, lige saa sikkert som den usseligste Slave. Der kan da heller ikke paavises et eneste Tilfælde, hvor ikke en skyldig Hvid er bleven tiltalt og dømt, hvis først Sagen er kommen til Paatalemyndighedens Kundskab.

Det er derfor saa langt fra, at Staten bør anklages for Mishandlinger, at den tvertimod burde ydes al Anerkjendelse for dens uafladelige Bestræbelser for at forbedre de Indfødtes Kaar. Jeg har i Embeds Medfør liggende et helt Arkiv af Cirkulærer, baade til Paatalemyndigheden, til Dommerne og til Administrationen, hvor Styrelsen paa det kraftigste betoner, at den ikke vil finde sig i noget Vanstel eller i nogen Brutalitet overfor de Indfødte, og at de Hvide, som gjør sig skyldig heri, vil blive strængt behandlet. Paatalemyndigheden har fra Rigsadvokaten modtaget strenge Instruktioner om, at enhver virkelig Overtrædelse fra Hvid skal forfølges. God Behandlig af de Indfødte er yderligere indskjærpet i en Generalskrivelse af 1897 til alle militære og alle administrative Tjenestemænd;og Grundlinjerne for de Hvides Op-