Side:Breve fra Kongo.djvu/109

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


fast for tre Maaneder og overlade dem til deres religiøse Betragtninger i Fængslets Stilhed.

Moloki var en ivrig Katholik; han saa med Foragt ned paa de protestantiske Kristne; han tog afstand fra alle Protestanter. Undtagen om Fredagen; da var det ham jo forbudt at spise Kjød, og da der er mange Katholiker, falder der meget Kjød af paa de protestantiske Boyer om Fredagen; disse svælger da i protestantisk Henrykkelse. Men Giftblanderen kunde ikke længer betvinge sine kjødelige Lyster; han nærmede sig Protestantismen hver Fredag, ja jeg tror endog at kunne forsikre, at han tilslut var helt Protestant, naar Fredagen kom. Stakkars Gut, han kunde ikke fornegte sit Kjød, og han greb da raskt til den Udvei at fornegte sin Tro.

Kirken var fuld af Negre hver Søndags Morgen; og jeg ved ikke, hvad de forstaar af den latinske Text; men der er Presten i vakre Klæder; der er Røgelse, og der er Myrrha, der er Vievand, og der er Knæfald og Bøininger, — kort, hele det ydre Udstyr, som Negrene sætter saadan Pris paa.

Men — jeg hører det af andre, jeg har