Side:Blandt anarkister.djvu/109

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


kan overbevise og vinde folk for sine meninger som faa. Og her forstaar han at bruge sine kundskaber paa en effektfuld maade.

Han har forfattet ikke saa faa bøger. Foruden hans rent videnskabelige værker kan nævnes: I russiske og franske fængsler, der udkom for ikke lang tid siden. Han er en meget flittig medarbejder i Nineteenth Century, og hans afhandlinger omfatter særlig geografi, videnskabelig anarkisme og social-økonomiske spørsmaal. Her i det store engelske tidsskrift arbejder han side om side med mænd som Spencer og den konservative Huxley — Kropotkin, hvis navns nævnelse er at hejse rovolutionens fane. Der foreligger desuden fra hans haand en mængde revolutionære brochurer; særlig kjendt er en større samling anarkistiske afhandlinger: Paroles d’un Revolté, der blev udgivet af Elysée Reclus, mens Kropotkin sad fængslet i Clairvaux. Det meste af sit arbejde leverer han dog i sit blad La Révolte, thi det er særlig som journalist han er stor. Der er en varme og inderlighed i hans artikler, paa samme tid som de er aandfulde og skarpe. Endog i sine skrifter er han agitatoren.