Side:Blandt anarkister.djvu/105

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Tag for eder en roman af Zola, bourgeoisiets forfatter par excellence, og I vil ha bevis nok. — Paa den anden yderdel af den sociale stige har jeg set, at unge mennesker, hos hvem der endnu fandtes ærlighed, indespærredes i fængsler, og jeg har set dem gaa ud fuldstændig ødelagte, som nye rekrutter til forbrydelsens hær. Jeg har set alt dette, mine herrer, og I kan ikke undres over, at jeg har søgt botemidler herimod.

Lærer ikke historien os, at bourgeoisiet har eksproprieret adelen? jeg haaber, at historien en dag vil fortælle os, at ogsaa folket har eksproprieret bourgeoisiet. —

— Til sit eget forsvar ytred han blandt andet følgende:

Hvis domstolen virkelig dømmer paa den slags beviser, som her er fremlagt, vilde det være det samme som, at ingen fremmed, der bor paa fransk jordbund, for fremtiden vil ha ret til at tænke, skrive og tale. Jeg tror, mine herrer, at denne proces er af langt større vigtighed, end man i almindelighed tror. Jeg ved, at arbejderne i begge verdensdele har blikket rettet mod eder, og med ligesaa stor bevægelse som utaalmodighed venter den dom, I nu skal