Side:Bibelen (1891).djvu/943

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


15 Og nu prise vi de Hovmodige lykkelige; baade ere de blevne opbyggede, de, som øve Ugudelighed, og de have sat Gud paa prøve og ere dog slupne fri.
16 Da talte de sammen, de, som frygte Herren, den Ene med den Anden, og Herren gav Agt og hørte, og der blev skrevet for hans Aasyn en Ihukommelsesbog for dem, som frygte Herren og tænke paa hans Navn.
17 Og de skulle, siger Herren, Hærskarernes Gud, paa den Dag, jeg skaber, være min Eiendom, og jeg vil vise Skaansel mod dem, ligesom en mand viser Skaansel mod sin Søn, der tjener ham.
18 Da skulle I atter se Forskjel mellem den Retfærdige og den Ugudelige, mellem den, som tjener Gud, og den, som ikke tjener ham.

4. KAPITEL.

Paa Dommens Dag skulle de Ugudelige tilintetgjøres, medens Retfærdighedens Sol (i Messias) skal gaa op for de Gudfrygtige og læge dem, 1-3. Til Slutning formaner Profeten Folket til at lægge sig Mose-Loven paa Hjerte og holde fast ved den, og forkynder, at Herren før den store Dommens Dag skal sende en ny Elias (Johannes den Døber), som ved sin Prædiken skal omvende Mange af Folket, forat Landet skal undgaa Tilintetgjørelsen, 4-6.

 

T

HI se, Dagen kommer, brændende som en Ovn; da skulle alle Hovmodige og hver den, som øver Ugudelighed, være Halm, og Dagen, som kommer, skal sætte dem i Brand, siger Herren, Hærskarernes Gud, saa den ikke levner dem Rod eller Gren.

2 Men for eder, som frygte mit Navn, skal Retfærdigheds Sol opgaa med Lægedom under sine Vinger; og I skulle gaa ud og hoppe som gjødede Kalve,
3 og I skulle nedtræde de Ugudelige, thi de skulle være Aske under eders Fødders Saaler, paa den Dag, jeg skaber, siger Herren, Hærskarernes Gud.
4 Kommer i Hu Moses’s, min Tjeners Lov, som jeg bød ham paa Horeb for hele Israel, Love og Bud!
5 Se, jeg sender eder Elias, Profeten, førend Herrens Dag kommer, den store og forfærdelige;
6 og han skal vende Fædrenes Hjerte til Børnene og Børnenes Hjerte til deres Fædre, forat jeg ikke skal komme og slaa Landet med Ban.

——————————