Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/298

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


28s fornemme Familier Ved Biſkop Olafs Død, omtrent 1450, valgtes ThorlejfOlafsſøn, der ligeſom ſine to Forgjængere førſt havde været Kong Eriks Kapellan, derpaa Provſt ved Apoſtelkirken i Bergen og faa Biſkop i Viborg. Det var ham, ſom fandt Døden ved Hr. Olaf Nilsſøns Side i Munkeliv 1455. Til Thorlejſs Eftermand udnævnte Paven i 1457 ved Proviſion en fornem Italiener, Paulus Juſiiniani, ſom dog neppe nogenſinde perſonlig har indfundet ſig i Bergen og desuden allerede i I459 fik en anden Biſpeſtol. Den førſte Biſkop, ſom kjendes efter denne, er Finboge Nilsſøn, der ſkal være valgt i 1474. Finboges Eftermand var Magiſter Hans (Ion) Bjørnsſøn, Tejſte, der døde i 1505 eller 1506 og eſterfulgtes af Biſkop Andor (død 1522.) Efter ham kom den ovenfor omtalte Biſkop Olaf, der blev den ſidſte katholſke Biſkop i Bergen.!) Af Provſterne ved Apoſtelkirken var Arnbjørn Sun- nulfsſøn den ſidſte, ſom blev nævnt Den ſørſte, ſom forekommer efter ham, er Peter Boasſøn, der nævnes i 1425, og efter denne igjen Thorlejf Olafsſøn i Aarene 1435–1437. Han blev ſenere Biſkop i Bergen. I Aarene 1444–1456 nævnes oftere Alf Thor- gardsſøn, i 1466 en Thorſtejn og 1489–1522 Kriftjern Pedersſøn- J 1524 var der en Meſter Jakob Guldſmed, der maa have været en mindre heldig Perſon, hvorfor han ſnart fjærnedes. I nogen Tid var derpaa den kongelige Sekretær, Iver Iuel, Provſi, og efter ham fik ligeledes en anden kongelig Sekretær, Erik Brockenhus, Brev paa Provſtiet.2) Af Lagmændene nævnes efter Ejnar Ejndridesſøni 1426 Thorbjørn Herbjørnsſøn, 1447–1458 Jon Olafsſøn, 1464 Nils Ulfsſøn, 1479 Hans (Pedersſøn?), 1485 Sæbjørn Guthormsſøn, 1488–-1490 Erland Frak og 1509 –1532 Guthorm Nilsſøn, ſom var den ſidſte Lagmand før Reformationstiden Sandſynligvis have alle disſe baade været Bergens og Gulathings Lagmænd.3) Af Fehird er (og Sysſelmænd), der dog nu i Regelen be- nævnedes Beſalingsmænd, Høvedsmænd eller Fogder paa Kongs- gaarden, nævnes der fra det femtende Aarhundredes Begyndelſe følgende efter Peter Olafsſøn og den i 1404 forekommende Svale -s –::j-– “) udarbejdet efter Keyſers Kirkehiſtorie ’) udarbejdet efter Gmbedskaleuderen i Rigsarkivet (ſinlgn. S. 219). Om Iver Juel, ſe Danſke Samlinger, I, 5s og Norſke Nigsregi- ſtranter, I, S. S. Han ſynes endnu i 1531 at have været betragtet ſom den rette Indehaver af Provſtiet N. Nigsreg., I, 2s. “) Efter Nigsarktvets Gmbedskalender for Middelalder-en.