Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/297

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


ſ tI85 ’ ſin Velmagtstid have talt tretuſinde Menneſker, et Tal, –ſom dog kan være noget overdrevet. Dog er det ikke urimeligt, at der i de omtrent treti Gaarde, der laa paa Strækningen mellem Apoſtelkirken og Vaagsbunden langs Søen gjennemſnitlig har boet 50 Menneſker i hver Gaard, hvilket giver 1500 Menneſker for dette Strøg, medens der ſandſynligvis ogſaa paa den øvre Side af Langſtrædet, tillige- med Kopren og Bakkerne har boet et lignende Antal. J Byens ſydligſte Del, ſøndenfor Vaagsbunden, har der vel mindſt boet tuſinde Menneſker, deri indbefattet Kloſtrenes og Hoſpitalernes Be- boere, medens der paa den Del af Strandſiden, der var bebygget omkring Aar 1500, med de derliggende Kloſtere, vel har boet om- kring 2000 Menneſker. Bergens Befolkning har ſaaledes paa den Tid udgjort 6–7000 Menneſker, og hvis man anſlaar Tallet af dens Preſter, Munke, Kirketjenere o. ſ. v. til 500, der ved Refor- mationen ſaa godt ſom alle bleve brødløſe og kom ud af ſin Leve- vej, gjør dette henimod en Tolvtedel af Byens ſamlede Befolkning. Forinden disſe kunde komme ind i nye Leveveje og finde ſig til rette under de forandrede Forhold, maatte der hengaa længere Tid. Mange af dem havde dogiForvejen opgivet ſin Stilling og maaſke tildels draget bort. Men efterhaanden bleve de tomme Pladſe atter optagne, og Sporene af den ſvundne Tid mere og mere udviſkede, ſaa at ſnart kun de mange Ruiner af Kirker og Kloſtre mindede om, at Bergen havde havt en mægtig katholſk Gejſtlighed. Det ſtaar endnu tilbage at anføre de højeſte Embedsmænd i Bergen fra Udgangen af det fjortende AarhundredetilReformations- tiden, ſom en Fortſættelſe af de ovenfor (S. 218 flg.) meddelte Liſter over disſe. Den ſidſt omtalte af Biſkoperne var den i 1407 af- gaaede Jakob Iensſøn, til hvis Eftermand valgtes en anden danſk Mand, ved Navn Jakob Knutsſøn, ſom dog ſtrax efter paa Foran- ſtaltning af Dronning Margrete byttede med den nyvalgte Biſkop i Oslo, Aslak Harniktsſøn Bolt, der ſiden var Bergens Biſkop, indtil han i 1428 valgtes til Erkebiſkop, i hvilken Stilling han dog førſt i 1430 fik Pavens Bekræftelſe Bergens Biſpeſtol blev førſt beſati 1432 med en Arne Klemetsſøn, ogſaa kaldet Arent eller Arnoldus, ſom dog, ſkjønt han fik Pavens Bekræftelſe, neppe nogen- ſinde er bleven indviet og derhos allerede døde i 1434. Samme Aar valgtes den hamarſke Kannik Olaf Nilsſøn, Sognepræſt til Gran paa Hadeland, til Arnes Eftermand og blev ogſaa eſtrax ſker ind- viet; han var af en Slægt, der hørte hjemme paa Gaarden Glømen i Gudbrandsdalen!) og ſynes at have været nær beſlægtet med flere “) 1)iI)l. Nor-v. VIlI, No. 377.