Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/11

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Side
ningsverker. Sandviken og Skuteviken. Slaveriet. Ildebranden 1756. Toldboden og Toldbod-Almenningen. Nykirken. Ildebranden 1771. Ildebranden 1780. Ildebranden 1795. Den franſke Eſkadre. Ildebranden 1800. Nykirkens Gjenopførelſe 366.
XIII. Kontorets ſidſte Dage og Bergens Handel i Tidsrummet 1660—1814. Indretningen af de hanſeatiſke Bergerfareres Kollegier. Kontorets Privilegier efter 1660. Vedtægter for Kontoret af 1572, 1634 og 1672. Spillenes Afſkaffelſe. Formular for en Husbondes Ed. Gaardsretten. Tydſke Stuer 1717—1744. Bremens Bergerfarer-Kollegiums ſidſte Anſtrengelſer for at opretholde Kontoret. Salget af de to ſidſte tydſke Stuer 1763 og 1764. Kjødmandsſtuens Salg 1777. Anordning for Tydſkebryggen af 1754. Nordlandsgjælden. Bergens Fiſkehandel. Thrøndernes Forſøg paa at fortrænge Bergenſerne fra Handelen paa Nordland. Tromsø, Bodø og Kriſtianſund. Bergenſernes Handel paa Finmarken. Grønlandshandelen. Lotterier. Fiſkeriet under Island. Handel med de øvrige norſke Landsdele. Bergens Handel paa Danmark og Udlandet. Defenſionſkibene. Peter Mitzell og Frants Roſs 1672. Bergens Handelsflaade. Haandverkere og induſtrielle Anlæg 393.
XIV. Bergens nyere Kommunalforfatning og Livet i Byen i Tidsrummet 1660—1814. Privilegier af 1662. Magiſtraten. De ſexten Mand. Stadshauptmanden. Byens Budget. Stiftamtmanden. Politiet. Borgervæbningen. Brandvæſenet. Fattigvæſenet. Forandringer i Retsvæſenet. Brolægning. Bergens Grænſer. Bergens Vaaben. Indbyggerantal. Forſkjellen mellem Handelsſtanden i Bergen og i de øſtlandſke Byer. Holbergs Skildring af ſin Tids Bergenſere. Jørgen Tormøhlen. Opſigtvækkende Kasſemangler. Skatterne i 1710—1721. Ludvig Holberg. Edvard Edvardsſøn. Klaus Faſting den ældre. Holbergs Bergens Beſkrivelſe. Hillebrand Meyer. Kriſtian Magnus Olrik. Kriſtofer Frimann. Dorthe Engelbrechtsdatter. Klaus Faſting den yngre og „Provinſialbladene.“ Harmonien. Adresſekontoret. Bergens førſte Aviſer. Bergens Skoler. Baller. Klubber. Frimureriet. Det dramatiſke Selſkab. Selſkabslivet. P. A. Heiberg. Johan Nordal Brun m. fl.’s Sange. Henrik Steffens. Erik Pontoppidan. Familielivets ſtrenge Former 421.
XV. Kongebeſøg, Strilekrigen og Krigsaarene 1807—1814. Kriſtian V’s Beſøg i Bergen 1685. Frederik IV’s og Kriſtian VI’s Beſøg 1704 og 1733. Strilekrigen 1765. Revolutionstiden. Den franſke Eſkadre i Bergen 1794—1795. Begivenhederne i 1801. Fredsbruddet i 1807. Krigens Proklamation i Bergen. Forſvarsforanſtaltninger i Bergen. Uheldige Følger af Krigen. Den engelſke Fregat „The Tartar“. Kaperierne. Biſkop Brun. Feſtlige Sammenkomſter. For-