Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/10

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Side
Dreggen. Branden i 1561. Branden i 1582 og den derefter foretagne Regulering. Branden i 1589. Den ſtore Ildebrand i 1623 og den derefter foretagne Regulering. Strandſidens Brand 1640. Sognegrænſernes Regulering 1647. Hoperne ved Torvet. Stadsporten. Folkelivet. Bergens Befolkning. Olaf Thorkildsſøn, Gjeble Pedersſøn og Anders Foſs. Abſalon Pedersſøn og hans Skrifter. Herluf Lauritsſøn og Mikkel Hofnagel. Bergens Rimkrønike. Den norſke So. Mats Størsſøn. Latinſkolen og dens Elever. Raahed i Sæder. Henrettelſer. Tatere. Overtro. Brylluper. Majtræer, St. Hans-Baal og Stjerner. Skueſpil og Muſik. Skiveſkydning. Søfren Søfrensſøn. Borgernes Stemning Strid mellem Anders Foſs og Peder Thott 313.
XI. Bergens Handel i det femtende og ſextende Aarhundrede indtil 1660. Erik Roſenkrans ſom Lehnsherre paa Bergenhus. Regjeringens uforandrede Handelspolitik. Odenſe Reces 1560. Fortſættelſe af Striden med Kontoret. De ældſte Opgaver over Omſætningen i Bergen. Nordlandshandelen. Handelen paa de fire Sølehn. Udliggere og Kræmmerlejer. Handelen paa Finmarken. Hungersnød i Finmarken. Stridigheder mellem Bergens Borgere og Befalingsmanden paa Vardøhus 1603 og 1652. Finmarkens Befolkning. Handel med Hollænderne. Nykommere og Skotſer. Engelſke og ſkotſke Kjøbmænd. Bothwell og Montroſe. Bergens Handel paa Spanien og Frankrige. Salt og Vin. Defenſionsſkibene. Bergen ſom Norges og Danmarks førſte Handelsſtad. Den ældſte Skatteligning for Bergen 1657. Mangel paa rede Penge. Det oſtindiſke og det rusſiſke Kompagni. Toget til Throndhjem 1564. Kriſtian IV’s Beſøg i Bergen 1599, 1604, 1622 og 1641. Herredagene. Peſt. Toget til Throndhjem 1658. Bergens Lehnsherrer, Biſkoper og Lagmænd indtil 1660 343.
XIII. Forandringer i Bergens Udſeende idet ſyttende og attende Aarhundrede. Slaget paa Bergens Vaag 1665. Ildebranden 1660. Ildebranden 1675. Ildebranden 1686. Den ſtore Brand 1702. Den nye Omregulering. Viceſtatholder Gabel. Kommunikationslinjen. Nykirken. Nyalmenning. Muralmenningen. Smørsalmenningen. Torve-Almenningen. Frederiksberg og Fæſtningsverkerne paa Nordnes. St Pauls Kirke. Toldboden. Torvet. Bryggegaardene. Dreggen. Øvregaden. Mariakirken. Martinskirkens Nedlæggelſe. Chriſti Krybbe. Korskirken. Domkirken. Latinſkolen. Hæggen. Bispegaarden. Friſkolen. Seminarium Fridericianum. Realſkolen. De Søfarendes Fattighus. Enkefattighuſet. Sander Kaaes Stiftelſe. Dankert Krohns Stiftelſe. St. Jørgens Hospital. Markekirkegaarden. St. Mikaels Kirke. Stadsporten. Tugthuſet. Arbejdsanſtalten. Raadhuſet. Forandringer af Bergenhus og Sverresborg. Andre Fæſt-