Side:Andreas Munch - Barndoms- og Ungdoms-Minder.djvu/8

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
8

ſig ikke længer vel i Frederikshald, hvorfor min Fader flyttede til Chriſtiania, hvor han ernærede ſig ved privat Underviisning og ved literære Arbeider, f. Ex. en Overſættelſe af Schillers Don Carlos, ſom han udgav paa Subſkription, og i denne deltog hans mange Venner rigeligt, da de vel paa den Maade vilde give ham en ringe Erſtatning for, hvad Regjeringen nægtede ham. Han vedblev imidlertid at ſøge Embede, men beſtandig forgjæves Engang, jeg troer det var i Januar 1810, tilbød der ſig dog vel et Middel til Forſoning med de Herſkende, men ſom hans Overbeviisning ikke tillod ham at modtage. Kaas opfordrede ham, der var en bekjendt og yndet Selſkabsdigter, til at forfatte en Sang til Frederik den Sjettes Fødſelsdag, der ſkulde feires hos Stiftamtmanden. Min Fader ſvarede, uagtet alle min Moders Bønner, Nei. Han kunde ikke ſynge af fuld Overbeviisning for en Konge, der endnu ikke havde givet Norge dets Ret, og hvis Regjering havde bragt det paa Afgrundens Rand, ſelv om han derved kunde bringe Brød til Sine. Kaas blev raſende og ſagde ham rent ud, at, ſiden min Fader ikke vilde opfylde hans Forlangende, ſkulde han nok ſørge for, at heller ingen Anſøgning fra den gjen-