Side:Andreas Munch - Barndoms- og Ungdoms-Minder.djvu/6

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
6

de krigerſke Idrætter, der førtes et aandigt Liv mellem Vaabnene, og flere af min Faders bedſte Sange ere fra denne Tid. Det Parti, ſom ſluttede ſig om Chriſtian Auguſt og i ham ſaae Nordens nye Haab, var ilde ſeet af den daværende danſk-norſke Regjering, der havde bragt Norge i en fortvivlet Stilling ved paa engang at erklære Krig mod England og Sverige, hvorved Norge iſoleredes, og alle dets naturlige Hjælpekilder bleve aflukkede, uden at dog Noget gjordes, for i Landet ſelv at fremme det nationale Liv — ikke engang det længe nærede, ſaa berettigede Ønſke om et eget Univerſitet i Norge var dengang blevet opfyldt. Intet Under derfor, at min varmhjertede og patriotiſke Fader ofte aabent yttrede ſit Misnøie med den daværende Styrelſe og faſt ſluttede ſig til de Mænd, af hvis Energi og Fremſyn han haabede bedre Dage for Norge. Men derfor blev han da ogſaa lagt for Had af de Styrende, iſær af den hos Kong Frederik den Sjette næſten altformaaende Kaas, dengang Stiftamtmand i Akerhus Amt, ſiden Kancellipræſident. Da Felttoget var endt, og Prinds Chriſtian Auguſt draget til Sverige, for at modtage Thronfølgen i det Rige, han nylig havde bekjæmpet, blev min Fader, der imidlertid var bleven gift og