Side:Andreas Munch - Barndoms- og Ungdoms-Minder.djvu/43

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
43

ledes denne Foreſtilling om Djævelen var kommet ind i mit barnlige Sind, kan jeg ikke vide; formodentlig har Barnepigen, der var ſtærk i gyſelige Eventyr og Sagn, kort før fortalt mig et ſaadant om Fanden; viſt er det, at jeg endnu kan ſee hans djævelſke Majeſtæts gloende Hoved, ſom det dengang viſte ſig for mig.

Vi bleve ikke længe i denne Bolig. Mine Forældre flyttede ſnart til Nedre Strandgade, ved Siden af det ſaakaldte Palæ, i den Gaard, hvor nu Mad. Nitters Hotel er, og ſom dengang tilhørte en Generalinde Ramm. Her boede vi ganſke alene i det ſtore Huus, og Børnene havde altſaa Spillerum nok i de mange Værelſer og i de med Glasruder dækkede Svalgange, der omgav Huſet inde mod Gaardspladſen. En Bagbygning indeholdt nogle lukkede Rum, ſom Eierinden, der ſelv boede paa Lakkegaarden, havde forbeholdt ſig til Gjemmeſted for alſkens gammelt Huusgeraad. Det var nu for os Børn en ſtor Feſt, naar disſe Rum en ſjælden Gang bleve aabnede forat udluftes. Vi fik da Lov til at komme derind og beundre alle de mærkværdige Sager, ſom der fandtes, chineſiſke Skjærmbrætter og Vaſer, gamle Malerier og Porcellain m. v. Det var os ſom et Beſøg i Eventyrets Land.