Side:Andreas Munch - Barndoms- og Ungdoms-Minder.djvu/10

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
10

Datter af den rige Kammerherre Løvenſkjold i Porsgrund, Fader til den ſenere Statholder i Norge, Severin Løvenſkjold. Da Bryllupet ſkulde ſtaae i Porsgrund, fik min Fader Anledning til at gjøre en Sommerreiſe derhen, hvilken han poetiſk har beſkrevet i ſin 1812 udkomne Digtſamling „Fjeldblomſter.“ Et af Digtene i denne Cyclus er betitlet „Sande“ — det beſkriver hans Indtryk ved at reiſe forbi den yndige Sande Præſtegaard, paa Veien imellem Drammen og Holmeſtrand. Han udtrykker deri ſin Længſel efter en ſtille præſtelig Virkſomhed, og hvor lykkelig han vilde føle ſig ved at kunne opſtaae ſine Pauluner i en ſaadan yndig Egn. Ikke anede han da, hvor ſnart hans Ønſke ſkulde gaae i Opfyldelſe, og det netop paa ſamme Sted, han havde beſunget. I Aaret 1812 døde den gamle Sognepræſt Hammer til Sande, og Grev Wedel, i hvis Grevſkab Jarlsberg dette Præſtegjeld er beliggende, ſkrev ſtrax til min Fader og tilbød ham Embedet, til hvilket han endda havde Kaldsret. Naturligviis blev Tilbudet med Glæde modtaget, Anſøgningen blev indgivet, og den ham fjendtlige danſke Regjering ſaae ſig nødſaget til at bekræfte Grevens Kaldelſe, viſtnok til ſtor Ærgrelſe for Kaas, der vel ikke havde tænkt ſig dette i Norge