Side:Andreas Faye - Landkrigen i Norge 1808.djvu/39

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
377
Landkrigen i Norge 1808.


Samme Aften, kort efter Affairen kom Armfelt selv til Stedet, og trak flere Tropper sammen, men Krebs vendte itide og uden Tab tilbage ad den Vei, han var kommen.

For nu at dække Krebs’s Tilbagetog og tillige fordrive de Svenske fra Ørjebro[1], og Pas, der var befestet ved Retranchementer og Forhugninger, og blev forsvaret af Capt. Torneblad med 120 Mand af Dal-Bataillonen, beordredes Major Fischer[2] af nordenfjeldske Inf. Reg. at gjøre et Forsøg. Kl. 5 om Morgenen 7 Mai angreb de Norske den svenske Feltvagt ved Lier og forfulgte den saa raskt, at Capt. Torneblad. efter den tappreste Modstand blev overfløiet, drevet ud af Forskansningerne og kun med Møie reddede sig over Ørjebroen. Overadjutant Klingspor kom nu til rette Tid til Hjelp med 140 Mand af Dalbataillonen og besatte Forskansningerne, som dækkede Broen, men da de Norske gjorde Mine til at storme, blev efter 4 Timers Fegtning Broen brændt af de Svenske, hvorved videre Fremrykken standsedes.

Fischer blev meget rost for den Tapperhed og Raskhed, hvormed han trængte frem og finte sine Folk i Ilden[3]. Ligeledes udmærkede Lieut. Seip sig. De Norskes Tab bestod i 9 Saarede, hvoriblandt Captainerne Schlosser og Rein, begge af nordenfjeldske Reg. Rein blev reddet derved, at Musketkuglen traf lige paa en Pakke Lønningspenge, bestaaende af 300 Rd. i Bankosedler, som han bar paa Brystet, hvilke bleve aldeles gjennemskudte og ødelagte. Af mindre Betydning var Major Hjermanns[4] Forsøg, un-

  1. Den ligger midt imellem Eidsberg Kirke og Holmedal i Sverige.
  2. Frederik F. Fischer født 1761, Oberst., Rid. af D. og S. O., Command. i Fredrikstad, † 1823.
  3. Ræder 11, 503. Han dadler disse Angreb, dels fordi de ei udførtes samtidigen og ei med større Kræfter. Prindsen yttrer om Fischers Expedition: „Den blev udført med usædvanlig Bravour.“ N. Saml. 2, 168.
  4. O. C. Hjermann † som Oberstlieut. og R. af D., 73 Aar gl. 9 Jan 1822.