Side:Andreas Faye - Landkrigen i Norge 1808.djvu/21

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
19
Landkrigen i Norge 1808.

var trængt frem til den østre Bred af Ørjesø. Desuden sendte han 6 Compagnier til Sidskogen, N. O. for Hølands Kirke, nær den svenske Grændse, for paa nærmere Befaling over Krokfos at angribe de Svenskes venstre Flanke ved Lier, medens Prindsen med Resten af Hæren rykkede nærmere mod Haneborg, som Schwerin nu uden Modstand forlod den 20 om Middagen og trak sig over Mangefjeldet tilbage til Sverige, da han havde mange baade Døde og Saarede. Saaledes var da de Svenskes Centrum, der bestod af Schwerins Brigade, dreven tilbage ved Prindsens ligesaa vel lagte som rask udførte Plan. Med Hovedcorpset naaede Prindsen samme Aften Blakier[1]. I sin Rapport af 22 April yttrer Prindsen: „Ved denne Affaire (ved Toverud) har Musketerbataillonen Opland fortrinlig ligesom de øvrige[2] vist Mod og Standhaftighed, som sømmer ægte Nordmænd og sætter dem i Ligning med de længst tjente Krigere, om ei høiere. Engageret for første Gang, og om Natten, vedligeholdtes Orden, og enkelte Blesserede, som havde faaet Skud i Armen og Læggen, vedbleve desuagtet at gjøre Tjeneste og lode sig ei forbinde førend Affairen var endt.“ Darre anbefales især for den kraftige og indsigtsfulde Maade, hvorpaa han udførte de ham givne Befalinger. Capt. Zarbell og Lieut. Ole Kjørbo Hegge[3] og Haxthausen omtales

  1. Om Opholdet paa Blakier skriver Darre i et Brev til sin Moder, (hvilket er i mit Eie): „Vi have egentlig levet godt den hele Tid undtagen i de 3 Uger, vi vare paa Blakier, hvor vi i 2 à 3 Dage saa godt som ingen Mad havde og i den hele Tid maatte ligge paa Gulvet uden det ringeste, ikke engang Halm eller Hø under os. Saa rent var alting optæret der i Egnen af de Svenske, som der havde været. I de øvrige Egne har Svensken ført sig meget bedre op.“
  2. I et Brev til Staffeldt skriver Prindsen: sin Bataillon Opland und Grenadier-Bataillon vom 2ten Agershus und Tellemarken haben diese Affaire sehr muhtvoll und rasch beendigt.“. Mil. Tidsk. 13, 415.
  3. Født 1782 † som Generalmajor i Christianssand 1842 .