Side:Andreas Faye - Landkrigen i Norge 1808.djvu/20

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
18
A. Faye.

sterede Afdeling, netop paa samme Tid som Prinds Christian i Spidsen for Brigaden Holst drev sammes Forposter foran sig paa Veien fra Hemnes mod Hølands Kirke og Rakkestadgaardene. Paa Grund af Lagerbrings Afreise s. D. Morgen til Blakier, blev hans Troppeafdeling commanderet af den tappre og dygtige Capt. Coyett. I samme Øieblik som hans Feltvagt ved Østby 19 April Kl. 2 E. M. blev angreben af Prindsens Fortrop under Premierlieut. Haxthausen, og ilsomt maatte trække sig tilbage til Hølands Kirke, erfoer han, at Rakkestadgaardene ogsaa vare besatte og hans eneste Tilbagetogslinie til Haneborg afskaaren.

Under disse fortvivlede Omstændigheder viste Coyett og Lieut. Oxenstjerna en Snarraadighed og et Mod, som fortjener Beundring. Trængt af Prindsens Overmagt i Fronten, gjorde de øieblikkelig Omkring, formerede Grenadererne i en sluttet Colonne med 10 Husarer i Spidsen og Jægere paa Fløiene og angreb nu med Bajonetten og under Hurra de Norske, som havde besat Rakkestadgaardene. Lykken stod denne Gang de Modige bi. Den raske Oxenstjerna og de martialske Dragoner synes i den Grad at have imponeret de Norske, at de forbausede glemte at gjøre tilbørlig Modstand, saaat de Svenske sloge sig igjennem med Tab af – 3 saarede Soldater! – Time efter kom Prindsens Avantgarde til Rakkestadgaardene, men de Svenske vare undslupne og Prindsen fandt sine grundede Forhaabninger om at fange dette Corps skuffede.

Prindsen maatte nu lade sine udmattede Folk hvile og tog selv Kvarter paa Hølands Prestegaard, hvor han næste Morgen, 20 April, fik Rapport om, at de Svenske havde trængt Brigaden de Seue tilbage fra Forskansningerne ved Lier til Kongsvinger. Prindsen efterlod Heyerdal[1] ved Hemnes[2] og Capt. Zarbell ved Lund forat hindre den 3die svenske Brigade, der under Cederström fra Holmedal

  1. Ole Fremming Heyerdahl er født i Høland 1756 † 1822.
  2. Syd for Hølands Kirke ved nordre Ende af Øgderens Sø. Ikke langt derfra i S. Ø. ligger Lund.