Side:Andreas Faye - Landkrigen i Norge 1808.djvu/17

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
15
Landkrigen i Norge 1808.

afsendte til Oberst de Seue, som commanderede den Hærafdeling, der stod ved Kongsvinger, følgende Linier:

„Fienden er falden ind i Høland. Hr. Oberst, tag Deres Messures! Rakkestad Presteg. 16 April Klok. 1 Nat. Christian Prinds af S. H.“

Samme Dag, saa snart det blev Morgen, ilede Prindsen syd til Skieberg, satte sig i Spidsen for den samlede Brigade med Undtagelse af Major Hiermanns Bataillon, som han lod tilbage til Fæstningerne Fredrikstens og Fredrikstads Undstetning og ilede nu i forcerede Marcher mod Nord. 18 April naaede han Trygstad Kirke, hvor han modtog Efterretning om, at de Svenske den foregaaende Dag baade havde besat Blakier Skandse og Hølands Kirke. Han lagde nu strax sin Plan. Med Hovedstyrken, Brigaden Holst paa 2200 Mand, besluttede han selv fra Trygstad at angribe de Svenske i Høland, medens Ditten, forstærket af Reserverne under Lowzow og 3 Musketerdivisioner af Oplandske Inf. Reg. under Major Paul Weibye[1] skulde gaae over Fedtsund og angribe Mörner i Ryggen og fra den venstre Side. Samtidig skulde Capt. Johan A. Hals[2] med sit Compagni, forstærket med en Musketerbataillon af 1ste Akerhusiske Inf. Reg. under Major Meitzner angribe Blakier Skandse. Desuden skulde Ritm. Ingier med det ullensakerske Dragon Comp. gaae over Glommen ved Hagasund og rykke frem over Kjeldsmo forat angribe Mörner i hans høire Flanke. Darre, ved hvis kraftige og indsigtsfulde Foranstaltning Glommen, som paa de fleste Steder er passabel med Vogne og Heste, var bleven garneret, blev afsendt forat lede disse Flankeangreb, som fandt Sted Morgenen den 19 April. Ved Killingmo Mil V. for Toverud stødte de norske Skarpskyttere, som dannede Avantgarden, paa 80 Livgrenaderer under Major Enesköld, som fra Haneborg var sendt forat bevare Forbindel-

  1. † 1828 som afsk. Oberst Aar gl. paa Samsal.
  2. født i Ringsaker 1769, afgik 1818.