Side:Andreas Faye - Landkrigen i Norge 1808.djvu/14

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
12
A. Faye.

i Virkeligheden svarede til de opgivne Talstørrelser. I det Hele delte den Skjebne med den norske deri, at den var slet udrustet og ofte savnede næsten Alt, hvad der udfordres til at føre en Krig i et fremmed Land.

Ifølge den svenske Konges Befaling blev en af Armfelt 15de April udstedt Proclamation i det norske Sprog overgiven til de forskjellige Chefer forat uddeles i Norge[1].

Efter Armfelts Plan skulde Bergenstråle holde de norske Tropper i det Throndhjemske i Aande, og Vegesack gjøre det samme med Fæstningerne, Fredriksten og Fredrikshald, medens Armfelt selv med Hærens Centrum brød ind i Norge, idet samtidig Gahn skulde søge at rykke de Norske tilbage til den øvre Del af Glommen, 1ste Brigade marchere mod Kongsvinger, 2den over Krokfos og Haneborg rykke frem til Blakier, den 3die over Hanefjeld, efter at have bemægtiget sig Ørje, Opsal og Lund, trænge over Basmo til Onstadsund, og 4de ind i Aremark, hvor den, rettende sig efter Vegesacks Bevægelser, skulde drage de Norskes Opmærksomhed mod Deignes og Rakkestad. „Vegesack, som forstaaer sit Haandværk godt og er en Mester i at handle efter Omstændighederne, vil efter Mulighed benytte Flotillens Operation, der forsøger at trænge frem og bombardere Frederikstad“[2].


III. Krigens Udbrud.
(Træfningen ved Nyen 13 April, ved Haneborg 14de, ved Rakkestadgaardene 19de, ved Toverud 20de).

Oberst Gahn var allerede 8 April kommen til Midskogen paa Grændsen af Hofs Prestegjæld. Den 11te udsendte han en Afdeling paa 150 Mand under Lieut. ved Livgarden

  1. Den findes i Ræders Danmarks Krigs- og politiske Historie 11, 454–455.
  2. Oversigt over Vesthærens Operationer under Armfelt findes i Precis de la Campagne de Norvège l’an 1808, Upsala 1811