Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/99

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlestspejde efter levende bytte —: man begynder atter at spekulere paa, hvorledes der kan tjenes penge ved produktion. Og til en begyndelse er det slet ikke vanskeligt. Under den lange elendigheds-periode har enkelte behov voxet sig særlig store og falder strax i øjnene, og i dem gir man sig til at spekulere. Ved hjælp af de ledige penge sættes en del af den ledige arbejdskraft igang med en produktion, der gaar ud paa at tilfredsstille disse mest skrigende behov. Da arbejdsløsheden formindskes gaar arbejdslønnen noget op; derved voxer den arbejdende befolknings kjøbeevne; der kommer med andre ord penge bag de mest skrigende behov, som derved forvandles til efterspørgsel — og spekulationen er lykkedes. Det gir mod. Efterhvert som flere og flere penge blir ledige voxer derfor spekulationen sig frem, og der skabes lidt efter lidt atter liv og virksomhed rundt omkring.

KAPITEL V

Hvis der kun drives forbrugs-produktion, kan de
besiddende klasser ikke holde sin efterspørgsel
oppe paa det nødvendige maximum

Naar man nu paa denne maade atter er naad op til det lykkelige punkt, hvor produktionen til alles fordel lægger beslag paa hele befolkningens arbejdskraft, saa alle er sysselsatte og alle tjener penge — kan da de