Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/71

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Hvorfor sa I ikke isteden til bonden, dengang kapitalisterne stanset ham:

— Kjære ven, du ønsker at følge med i alle nye opfindelser paa jordbrugets omraade; du ønsker til enhver tid at tvinge ud af jorden, alt hvad der staar i menneskelig magt at tvinge ud af den, for at jordbruget hurtigst mulig kan naa frem til hvad der er dets maal, nemlig at frembringe absolut alt hvad befolkningen kan fortære. Endnu er der langt frem; efterhvert som opfindelserne skrider fremad behøver du mer og mere hjælp af haandværk og industri — og allerede hører vi at kapitalen vil stanse dig i dine prisværdige bestræbelser ved at nægte dig penge! Nuvel, det skal der ikke bli noget af. Vi stiller herved haandværk og industri fuldstændig til din disposition. Alt hvad du har brug for som henhører under vore arbejdsbrancher: nye redskaber, nye kunstige gjødningsstoffer, alt slags nyt materiel til intensivt jordbrug, og desuden alt hvad du og dine medarbejdere derude paa landet behøver af haandværk- og industri-artikler til jer selv i jere hjem — det sender vi jer herefter altsammen ud uden nogetsomhelst betalingsvrøvl. Bare forland hvad I har brug for og genér jer ikke — vor produktionsevne staar allerede højt over jer forbrugsevne. Til gjengjæld forlanger vi ingenting andet end at I stiller til vor raadighed den del af jer produktion, som I derude paa landet ikke har brug for til jer selv. Foreløbig blir det kanske ikke saa meget, at vi herinde i byen kan stille alle slags levnetsmidler til fri disposition for enhver; vi blir vel til en begyndelse nødt til at dele