Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/477

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
pag.
Kap. 1. Hvad der bragte Østens civilisation til at stagnere 167
— 2. Østens og Vestens pengepisk-svingere. Hvorfor Vesten saa sent frembragte en civilisation 171
— 3. Vesten tvinger Østen til at aabne sig 177
— 4. Den lille gule mand 183
— 5. Østens skude strander ved siden af Vestens. De smaa gule mænds første reflexioner i anledning af strandingen 194
— 6. Hvorledes pengepisken blev svinget i Østen før barbarene kom 200
Bog VI. Østens pengepisk-svingere pønser paa at bringe sin skude flot igjen, og gjør sig rede for den ukyndige navigering der har foranlediget strandingen 213
Kap. 1. De to nødvendige betingelser for at skuden kunde komme flot igjen 215
— 2. Den tilsyneladende dygtige men i virkeligeheden ukyndige navigering 222
— 3. Alt synes vel ombord 232
— 4. Officererne mener at ha gjort sin pligt ligesaavel som besætningen 239
— 5. Officerernes ukyndighed kommer for en dag — skuden strander 246
Bog VII. Aarsagen til den ukyndige navigering, og hvorledes strandingen foregik 255
Kap. 1. Et centralstyre vilde ha forudset faren og raabt varsko 257
— 2. Hvad centralstyret vilde ha foreslaaet 264
— 3. De hundrede-tusen direktørers uforstand 271
— 4. Hvad der økonomisk og finansielt gik for sig, mens det første sæt overflødige etablissementer blev sat op 277
— 5. Arbejdet stanses, pengene blir liggende — hvad det har at si 282
— 6. Hvorledes krisen udvikler sig — dens afslutning 290