Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/471

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


værlighed rokket i sin grundvold, og der var for første gang skaffet ørenslyd for Anarkiets evangelium.

Saadan var stillingen for tre aar siden, men nu er den en helt anden. Idag har vi kundgjort for befolkningen, at i de sidste tre aar har nye 30,000 borgere faat sine øjne opladte og sluttet sig til vor faste organisation, saa den ny tæller 40,000 mand, der allesammen højtidelig har svoret at gjøre alt, hvad der staar i deres magt for at bringe evangeliet videre. Og denne efterretning har givet troen paa pengenes uundværlighed dødsstødet. Fra imorgan af gives der knapt længer en mand i landet som virkelig for alvor er overbevist om at ejendom og penge ikke lar sig undvære. Befolkningens modtagelighed for Anarkiets evangelium er derfor fra imorgen af en helt anden end den var for tra aar siden; og evangeliets forkyndelse vil altsaa herefter bli umaadelig meget frugtbarere end den kunde bli i de forløbne tre aar. Og ikke blot vil befolkningens modtagelighed for evangeliet stadig voxe, og vort arbejde altsaa stadig bli lettere, efterhvert som evangeliet breder sig videre; men ogsaa vor egen iver og begejstring kommer stadig til at øges efterhvert som vi ser det store maal raskere og raskere rykke os ind paa livet. Vi vil derfor ganske sikkert ikke behøve hele tolv aar paa at naa frem, og de fleste af os vil altsaa ikke blot komme til at opleve den store dag, da revolutionens time endelig slaar, de vil ogsaa opleve at faa de de første kuld af vore børn efter en vidunderlig lykkelig barndom, glædesstraalende vandre ind i den nye frihedens verden,