Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/464

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


og glad ved det resultat den gir, kaster man sig derfor, ikke blot med liv og lyst men ogsaa med øget energi, over sit egentlige arbejde, nemlig at delta, hver paa sin selvvalgte vis, i den række operationer som menneskeheden foretar imod den findtlige natur for lidt efter lidt at bringe alle dens forskansninger til at falde.

Hvorvidt alle individer virkelig med frugt vil kunne delta i disse operationer; hvorvidt det med andre ord er ethvert menneske givet at kunne yde sit personlige bidrag til det store værk som menneskeheden maa fuldbringe for at naa frem til sin store bestemmelses maal, se det kan vi jo umulig faa nogen erfaring for, saalænge vi endnu tosser om herinde i pengefælden og øder hovedmassen af vor tid og vore kræfter paa ejendomsvæv og pengevrøvl. Men saa meget ved vi, at fra den dag af da der er sørget for, at hvert eneste menneske, for det første gjennem en opdragelse i frihed finder frem til den virksomhed der svarer til hans sjæls trang, og dernæst faar fuld anledning til, uhindret af økonomiske hensyn, at gi sig sin virketrang og sin virkelyst i vold, fra den dag af begynder det store tænke-organ, som i tidernes morgen blev givet menneskene i vuggegave, endelig at fungere; fra den dag af kan endelig de talløse hærskarer af genialt udstyrede individer som uafladelig fødes til verden komme til helt at udvikle alle sine evner og kræfter — og fra den dag af kommer derfor ogsaa menneskehedens erobring af naturen til at ta en helt anden fart end nu, hvor det bare er nogle enkelte faa som kan be-