Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/370

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Længe vil det altsaa ikke vare før produktionen er blit saaledes indrettet, at den akkurat dækker forbruget, og naar det punkt er naad behøver man jo ikke længer at rejse nye etablissementer, med mindre man ønsker at udvide produktionen, for yderligere at kunne øge befolkningens forbrugsevne. Det blir derfor befolkningens sag, før dette punkt er naad, at afgjøre, enten den arbejdskraft som da blir disponibel skal anvendes til at forkorte arbejdstiden, saa befolkningen kan faa mere tid til at leve, og til at udvikle sig sjælelig og intellektuelt. Og naar den organisered befolkning gjennem sine organer har tilkjendegivet sin vilje i saa henseende, har centralraadet ingesomhelt vanskelighed ved at efterkomme den — det hele er fod i hose.

Da der altid vil findes gode, moddels og daarlige arbejdere i ethvert fag, kan det ved første øjekast synes uretfærdigt, at lønnen sættes lige for alle. Men det er kun tilsyneladende en uretfærdighed. Den mand der er en daarlig arbejder i sit fag, vilde nemlig højst sandsynlig blit en udmærket arbejder, hvis han bare hadde fundet plads i et fag der bedre passet til hans evner og hans temparament; og den mand der er en udmærket arbejder i sit fag, vilde ganske sikkert blit en daarlig arbejder, om han var kommet til at arbejde i et fag der hverken laa for hans evner eller hans temperament. Og ikke blot er det kun faa mennesker hvis evner er saa udprægede, at de strax ved sin indtrædelse i livet kan si: i det og det fag hører jeg hjemme,