Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/363

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


— Vi, samtlige landets arbejdere i alle fag, de produktive som de uproduktive, vil, at pengepisken skal fratages dem der nu svinger den, og isteden svinges af befolkningens tillidsmænd, for befolkningens regning

hvorpaa de konstituerer sig som „De Samvirkende Fagforbunds centralraad — og skrider til at sætte befolkningens klart udtalte vilje igjennem ved at organisere de førstkommende politiske valg.

Vore pengepisk-svingere har jo nemlig ikke blot adopteret barbarernes økonomi, men ogsaa det med den sammenhørende politiske system, der gjør befolkningen absolut souveræn i det øjeblik den staar fuldt organiseret og ved hvad den vil. Ved de første politiske valg som finder sted efter at organisationen er istandbragt, blir ikke en eneste pengepisk-svinger gjenvalgt; befolkningen besætter ved sit organiserede valg hver eneste plads i nationalforsamlingen — og ikke før er den nyvalgte forsamling traadt sammen, før den øjeblikkelig enstemmig fatter følgende beslutning:

— „Privatmænds ejendomsret til jord, til fast ejendom, til dele af det industrielle produktions-apparat, samt til lagere af alle slags produkter, kort sagt: privatmænds ejendomsret til produktions-midlerne, er fra idag af ophævet. Produktionsmidlerne tilhører for fremtiden befolkningen, der betror dem til sine tillidsmænd, som faar i opdrag at organisere svingningen af pengepisken saaledes, at hver mand i landet, den ganske befolkning saavelsom de forhenværende penge-