Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/359

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


gang i pengepis-svingernes fortjeneste ogsaa nedgang i efterspørgselen efter luxus — og da det nye sæt luxus-etablissementer netop samtidig blev færdigt og begyndte at øge luxus-produktionen, blev man nødt til at sælge det større kvantum luxus-artikler man nu producerte, for færre penge end man før hadde faat for det mindre kvantum der da producertes.

Ogsaa luxus-productionens udbytte dalte altsaa betydelig.

Alligevel tjentes der endnu saa meget, baade paa nødvendigheds-produktionen og paa luxus-produktionen, at man fremdeles vedblev at anvende al disponibel arbejdskraft til at rejse nye etablissementer — og mens „tiderne“ altsaa allerede var gaat betydelig ned for pengepisk-svingerne, vedblev de fremdeles at holde sig paa sit højdepunkt for befolkningen.

Men da saa et nyt sæt etablissementer blev færdigt og begynte yderligere at øge nødvendigheds-produktionen, mens befolkningens kjøbeevne vedblev at være den samme, og man som følge deraf atter maatte sælge det større kvantum nødvendigheds-artikler man nu producerte, for de samme penge som man før hadde faat for det mindre kvantum man da producerte, saa kom nødvendigheds-produktionen i vanskeligheder, og det ene etablissement efter det andet blev nødt til at indstille sin virksomhed.

Da udbyttet af nødvendigheds-produktionen paa denne maade omtrent gik ned til nul, gik ogsaa efterspørgselen efter luxus atter ned, just som et nyt sæt luxus-etablissementer begyndte at øge produktionen.