Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/278

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Paa den anden side øvet ganske vist de lavere priser ingen indflydelse paa de besiddende klassers forbrug — de vedblev at kjøbe det samme kvantum varer nu som før og brugte altsaa færre penge. Men dette sidste vil vi se bort fra og si, at da den 2den lørdag kom laa der fremdeles som før 100 millioner kroner i bankernes kasser. Fortjenesten var med andre ord ikke gaat yderligere ned i denne uge; den beløb sig fremdeles til 14 millioner kroner, af hvilke de 7, med aktieselskabernes samtykke, som sædvanlig blev ført over paa bankernes konto. Men denne gang blev de tjente 14 millioner ikke længer hævet af gründerne — de blev liggende i bankernes kasse.

Lad os stille os klart for øje hvad det vilde si, at disse penge blev liggende der:

En hel menneskealder igennem hadde vi hver lørdag hævet disse 14 millioner kroner i bankerne og besørget dem over i lommerne paa 600,000 mand med deres arbejdsledere og forretningsførere. Og ikke blot var vi hver gang ved hjælp af disse penge blit ejere af alt hvad de 600,000 i den forløbne uge hadde frembragt; men vi hadde ogsaa hver gang i løbet af den følgende uge faat pengene igen mod at udlevere til de 600,000 et kvantum produkter som ikke repræsenterte mer end 540,000 mands (produktive og uproduktive) arbejde i en uge. Vi hadde med andre ord en hel menneskealder igennem anvendt disse 14 millioner kroner paa en for os selv saa fordelagtig maade, at pengene hele tiden hadde git os 10 procent om ugen eller 520 procent om aaret.