Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/269

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


At hele vor fortjeneste i mellemtiden gaar fløjten, er kun den straf der nødvendigvis maatte ramme os for vor mangel paa omtanke. Og som enhver af os bærer sin del af skylden for denne tankeløse færd, saa maa ogsaa enhver af os bære sin del af straffen. Gründerne og de nye aktie-selskaber hverken bør eller kan bære den alene. Helt fra det øjeblik af da frembringelsen af de døde værdier begyndte, har gründerne og deres aktionærer ikke blot sat overstyr alle de penge de selv har tjent; de har desuden laant alle de penge som de andre pengepisk-svingere samtidig tjente — og sat dem overstyr ogsaa. Men for disse laante penge bør de altsaa ikke hæfte; laanene bør annuleres og de panteobligationer der er indleveret som sikkerhed for dem gives tilbage. Og ikke det alene; men saalænge til tingene kan bringes iorden igen maa bankerne fremdeles vedbli uden vederlag at tilstille gründerne alle de penge der tjenes af de øvrige pengepisk-svingere. Paa andre betingelser kan nemlig gründerne og deres aktionærer ikke gi sig af med at fortsætte frembringelsen af de døde værdier, og derved redde situationen for os alle. Men for at tingene kan komme iorden hurtigst muligt, saa vi slipper at kaste vor fortjeneste væk længer end nødvendigt, maa vi altsaa øjeblikkelig organisere os og skride til valg paa tillidsmænd. —

Hadde de hundrede-tusen direktører, strax de saa at det der producertes ikke længer lod sig sælge, optraadt paa denne maade ligeoverfor sine aktionærer og de øvrige pengepisk-svingere, da vilde jo „over-