Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/22

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


kunde sætte alle slags frugter og grønsager paa sit bord, ganske uafhængig af aarstiden — og der vilde aldrig mere bli tale om misvæxt og uaar, da det intensive jordbrug ganske rolig afsætter vorherre som over-gaardbruger og lar menneskene selv skifte sol og vind til de væxter de dyrker.

Det er klart at naar de civiliserede landes befolkning selv overtar ledelsen af sit jordbrug for at kunne stille en overflod af alle slags fødemidler til enhvers fri raadighed, da er det disse nye intensive dyrknings-methoder som vil bli bragt i anvendelse. Og resultatet vil altsaa ikke blot være, at hvert mennesker hele den civiliserede verden over til enhver tid kan sætte paa sit bord hvad han selv ønsker; men samtidig vil ogsaa to femteparter af hele den civiliserede verdens arbejdskraft være arbejdskraft være indsparet — bare paa denne ene konto.

KAPITEL IV

Hvorledes velsignelse kan vendes til forbandelse

Hvad betydning det vil faa for menneskehedens fremtidige intellektuelle udvikling, at to femteparter af den civiliserede verdens arbejdskraft paa denne maade frigøres fra det daglige madstræv, det lar sig naturligvis ikke paa forhaand beregne. Men saa meget ser man ialfald strax, at denne revolution af jordbruget