Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/21

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


midler kom man nødvendigvis op at slaas; for af dem vilde der ikke paa lange veje være nok til alle.

Dette er jo et tarveligt resultat af saa mange menneskers arbejde. Men saa er det ogsaa meget langt fra, at disse tre femteparter af de civiliserede landes befolkning kan siges at staa paa højde med sin tid. Ialfald er det jordbrug de driver, for det rene barneværk at regne, sammenlignet med det intensive jordbrug, som allerede nu drives af nogle enkelte faa moderne jordbrugere, væsentlig i Londons og Paris's omegne, og paa øerne i den engelske kanal.

Og hvis de dyrkningsmethoder der altsaa endnu kun anvendes af disse faa, blir bragt i almindelig anvendelse, da vil siger og skriver én femtedel af de civiliserede landes befolkning magelig kunne paata sig at frembringe saa meget — ikke blot af de almindelige simplere jordbrugsprodukter som korn og poteter, kjød, flesk, fedevarer osv. med af alt, ligetil de fineste grønsager og frugter — at den civiliserede verdens befolkning vilde være ude af stand til at fortære det altsammen, saa hurtig som det produceres.

For at opnaa dette resultat behøver man ikke at lægge under intensiv dyrkning mere end hundrede millioner hektarer land, et areal omtrent dobbelt saa stort som Frankrigs dyrkbare jord. Det arbejde, et saadant jordbrug kræver, er ikke større, end at der gjennemsnitlig vilde falde alt i alt en 4 à 5 timers dagligt arbejde paa hvert voxent individ blandt den femte-del af befolknngen, der paatog sig det. Ethvert menneske vilde da til enhver tid, hele aaret igjennem,