Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/204

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


center mod en passende rente laante dem deres tabte driftskapital tilbage og lod dem fortsætte sin produktion som før, vilde resultatet i næste omgang bare bli, at luxus-producenterne kom til at sidde med varer til værdi af 22²/₉ paa lager, og fremdeles med tom kasse — for pengene vilde jo ha tat samme vej som sidst. Og ganske vist vilde de andre producenter da, foruden en kasse paa i klingende mynt, ogsaa sidde med hver sin fordring, stor , lydende paa luxus-producenterne; men disse fordringer vilde jo være absolut værdiløse, al den stund luxus-producenterne ikke ejet en skilling at betale med. Saa den laaneforretning vilde der ikke være nogen mening i. Man fik altsaa ha lat luxus-producenterne gjøre fallit ligesaa godt først som sidst, og baade de og deres arbejdere fik i guds navn ha sultet ihjel, siden de ingen penge hadde, og der ikke længer var brug for deres arbejde.

Men som den ødelagte luxus-produktion hadde udgiort ¹/₁₂ af hele produktionen, saa udgjorde jo luxus-producenterne ¹/₁₂ af samtlige pengepisksvingere, og deres arbejdere ¹/₁₂ af befolkningen; og at luxus-producenterne og deres arbejdere sultet ihjel, istedenfor som før at delta i efterspørgselen, vilde altsaa bragt efterspørgselen i de andre brancher til at minke med ¹/₁₂. For at undgaa overproduktion maatte derfor produktionen i disse andre brancher reduceres med ¹/₁₂, og altsaa en ny tolvtedel af befolkningen afskediges