Side:Anarkiets bibel (1906).djvu/10

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er godkjent


Eller hvad?

Den civiliserede del af menneskeheden sidder nu ved begyndelsen af det tyvende aarhundrede inde med et industrielt produktions-apparat som er i den grad kolossalt arbeidsbesparende, at om det gjaldt, kunde en ganske ubetydelig del af de civiliserede landes befolkning paa det apparat magelig frembringe det flerdobbelte af hvad hele den civiliserede verden vilde se sig istand til at forbruge af industrielle produkter. De bedste jorddyrknings-methoder man hidtil har forsøgt — og der opfindes stadig nye og bedre — gir dertil allerede et saa kolossalt udbytte i forhold til det arbejde de kræver, at bare ved at benytte dem, vilde halvparten af de civiliserede landes befolkning, paa en liden brøkdel af det jordareal man har til raadighed, med den aller største lethed kunne frembringe mange gange det kvantum levnetsmidler som hele den civilicerede verden vilde se sig istand til at fortære. Og det kommunikations-apparat man er i besiddelse af — og som udvides og forbedres hver eneste dag — er allerede nu saa effektivt, at en bitte liden del af befolkningen ved dets hjælp til enhver tid hurtig og let kan flytte alt hvad der produceres omkring til de steder hvor der er brug for det.

Den mindste smule almen-aand, den mindste smule samfunds-intelligens som fandtes blandt menneskene, og man vilde, med disse kjæmpemæssige kort paa haanden, øjeblikkelig gaa igang med at ordne den hele produktion saaledes, at der af alt hvad mennesker bruger uafladeligt blev frembragt godt og vel saa meget