Side:Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912.djvu/181

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


kan utrette dobbelt saa meget, naar jeg ser orden og hygge rundt mig. Salongene ombord i „Fram” var meget vakkert og stilfuldt utstyrt. Herfor skylder vi i første række Kong Haakon og Dronning Maud vor ærbødige tak for fotografiene, de skjænket os. De er vor kjæreste gave. Hortens damer hadde ogsaa forært os en mængde vakre ting til at pynte op med, og det vil sikkert glæde dem at høre, at vore salonger har været gjenstand for en eneste beundring, hvor vi kom hen. „Er dette ombord i en polarskute?” spør nogen; „her hadde vi da bare ventet at finde trækrakker og tomme vægger.” Der nævnes ogsaa av og til noget om „boudoir” og den slags. Foruten med herlige broderier var væggene utstyrt med de vidunderligste fotografier. Det vilde ha glædet giveren at ha hørt alle de rosende ord, som i tidens løp har været uttalt om disse pragtverker.

Lugarene overlot jeg enhver at utstyre selv. Hver mand kunde i sit lille avlukke ta med et litet stykke av sit hjem. Køieklærne var arbeidet paa marinens verksteder paa Horten. Det var første klasses arbeide som alt andet, vi har faat derfra. De delikate køietepper, som saa ofte har glædet os og bragt os varme i kroppen efter en sur dag, skylder vi giveren stor tak for. De kommer fra en uldvarefabrik i Trondhjem.

Jeg maa ogsaa nævne vort papirutstyr. Det var i alle deler saa fint og nydelig som det er mulig at faa det. Det delikateste postpapir, med billede av „Fram” og med ekspeditionens navn. Stort og litet format, smalt og bredt, i gammel stil og ny stil kan vi præstere av brevpapir. Av penner og penneskafter og av blyanter, sorte og kulørte, av viskelær og tusj, blæk og blækpulver,